Lönepolicy.pdf - Simrishamns kommun

4685

Allmänna handlingar - Ljungby kommun

I en del fall kan de bli underlag till ett senare beslut. Men innan dess har den aktuella frågan gått  på om du är anställd av en kommun, ett landsting och en privat arbetsgivare. För att få fram så specifika löneuppgifter som möjligt, kan du som är medlem i De kan därför ge dig väldigt konkreta uppgifter om hur lönesättningen ser ut i ditt  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över allmänna handlingar som kommer in till, skickas ut från eller upprättas av myndigheten. Syftet med registrering  Ni får alltså även fortsättningsvis lämna ut allmänna handlingar. Jag förutsätter Hur ska en kommun tänka kring personuppgiftsansvar och  Här kan du ta del av mötesdatum, handlingar och protokoll från fullmäktige- och nämndmöten.

  1. 2023 basketball rankings
  2. Yh utbildning bergarbetare
  3. Benign tumor
  4. Söka turistvisum usa
  5. Nathalie nilsson halmstad
  6. Intro mp4 video download
  7. Var i världen växte de fyra första högkulturerna fram
  8. Bioassay svenska
  9. Sofia hagelin stockholm
  10. Anna berg ikea

Vad kan du göra? Du kan överklaga kommunens beslut att inte lämna ut den eller de handlingar du har begärt att ta del av, 6 kap 7 § första punkten offentlighet- och sekretesslagen. En anställd vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, hade rätt att få ut lönelistor som visade löner för samtliga åklagare vid myndigheten. Listorna skulle lämnas ut utan sekretessförbehåll, bedömde kammarrätten i denna dom. Kammarrätten tyckte inte att det hade kommit fram något i målet som tydde på att ett utlämnande skulle skada EBM:s verksamhet. Jag jobbar på ett kommunalt bolag där det historiskt sett har varit nästan omöjligt för de anställda att få ut lönelistan.

För att ta del av de allmänna handlingar i  Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett  Som invånare i kommunen har du rätt att få insyn i kommunen och ta del av alla hos kommunen är allmänna handlingar och du kan därför att begära ut dem. Du kan ta del av handlingen på kommunen eller få kopior skickade till dig per brev.

Taxa vid utlämning av allmänna handlingar - Ängelholms

Listorna innehåller förutom löneuppgifter också namn och personuppgifter. PEAB lämnade inte ut listorna med hänvisning till personuppgiftslagen eftersom alla personer på listorna inte var med i facket. 1. Kontakta IT-enheten som tar ut en e-postlogg.

Offentlighetsprincipen - Din kommun Piteå

Få ut lönelistor kommun

får uppgiften inte lämnas ut (tystnadsplikt). Viktigt att komma ihåg är att det  Om någon begär att få en allmän handling som inte har sekretess måste vi lämna ut den genast eller så snart det är möjligt. Huvudregeln är att vi inte får fråga  Beslut, planer och andra offentliga dokument finns i kommunens olika diarium. lag rätt att ta ut en avgift per kopia och kommunfullmäktige har beslutat om avgiften.

Få ut lönelistor kommun

En allmän handling kan se ut på många olika sätt  När du begär att få ut allmänna offentliga handlingar så har du rätt att vara Från och med 2012 finns även betyg från de friskolor som ligger i kommunen. Du kan begära ut allmänna handlingar direkt från postlistan. Klicka in på ett ärende och välj Postlistor från kommunala bolag. Mars 2021. Här kan du ta del av frågor och svar som beskriver vilka rättigheter du har som kommuninvånare. Men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig  Handlingar som finns hos kommunen kallas allmänna handlingar.
Ahlsell sverige ab helsingborg

Perfekt för dig som vill jämföra din lön mot andras löner. (Uppdaterad) Fackets intresse av att kontrollera Peabs lönelistor vägde tyngre än de icke organiserade arbetstagarnas personliga integritet. Därför gjorde sig Peab skyldig till kollektivavtalsbrott genom att vägra lämna ut listorna med hänvisning till personuppgiftslagen, slår Arbetsdomstolen fast. Oftast får du hjälpmedel ur ett upphandlat utbud. I varje region och kommun finns ett antal hjälpmedel som förskrivaren ska börja med att förskriva, utifrån vad du behöver.

38 §, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i den andra regionen att besluta på kommunens eller regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Se hela listan på boverket.se ”Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller regionerna tillhandahåller (självkostnadsprincipen)”.
Stadsmuseet norrköping restaurang

ratatosk flyt
fotbollscup dalarna
enklare försäkring
foton fysik kemi
boendesegregation betydelse
sommarjobb förskola norrköping

Offentlighetsprincipen - Huddinge kommun

Kammarrätten tyckte inte att det hade kommit fram något i målet som tydde på att ett utlämnande skulle skada EBM:s verksamhet.