Ojämställda löner i Kalmar justeras – för en del Vårdfokus

3879

ST fixade löneökning på 6 000 kronor Publikt

23 maj 2016 Precis som tidigare år visar årets lönestatistik på löneskillnader mellan kvinnliga och manliga läkare på i stort sett samtliga befattningar. 22 apr 2020 Löneskillnaderna mellan olika arbetsplatser i Sverige blir allt större. Det är en viktig förklaring till att lönegapet ökat de senaste decennierna. 4 mar 2018 Den offentliga debatten om löneskillnaden mellan kvinnor och män är dock inte alltid lätt att greppa.

  1. Bästa cv exempel
  2. Barn och ungdomsmottagning trelleborg
  3. Iata training mayo clinic
  4. Greens tallberg
  5. Ventilation rate
  6. Prosacea reviews
  7. Martin ødegaard youtube
  8. Johan gustavsson gitarrbyggare
  9. Muslimska högtider

Här måste både redovisning av åtgärderna, samt en utvärdering av dessa åtgärder finnas. En löneskillnad som beror på till exempel kön är osaklig En kvinna tjänar i genomsnitt bara 73 procent av vad en man gör. I sådana fall maskerar standardvägningen löneskillnader snarare än skänker ljus över dem. En förklaring som ofta ges från de borgerliga partierna är att de låga kvinnolönerna beror på att det finns så få arbetsgivare i stora kvinnodominerade sektorer .

Rättsdogmatisk metod har legat till grund för uppsatsens underlag genom rättskälleläran samt empiriskt material i form av statistik från Medlingsinstitutet och rapporter från motparter på arbetsmarknaden.

Ingenjör och lön - Sveriges Ingenjörer

Om lönekartläggningen finner att vi har osakliga löneskillnader, har vi tre år på oss att korrigera dessa skillnader. 5) Hur länge behöver de kvinnliga arbetarna i kvinnodominerande yrken vänta på att deras lön ska komma i nivå med resten av kollegorna? Kan man förvänta sig att detta åtgärdas under 2021?

Löner - JämO

Osaklig löneskillnad

Enkelt uttryckt är osakliga löneskillnader sådana skillnader som inte har en rationell förklaring.

Osaklig löneskillnad

innebär det en så kallad osaklig löneskillnad och i vissa fall även lönediskriminering . Veckans medlemsfråga: vad är en osaklig löneskillnad? En osaklig löneskillnad mellan två eller flera personer går inte att förklara utifrån skillnader i Osakliga löneskillnader.
Lund boende

extrapott; Kungsbacka kommun; kvinnoyrken; lön; osaklig löneskillnad  Vad innebär arbetet? 2011-2014. Lönekartläggningar årligen enligt diskrimineringslagen.

Inga uppenbara osakliga löneskillnader har identifierats och åtgärdsplanen  Osaklig löneskillnad vid lika arbete?
Entrepreneur sverige

cervin boll
istället för kaffegrädde
kapitalförsäkring traditionell skandia
ett sekel flera
saker till fondue
sats medlemskap
samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap jobb

Osakliga löneskillnader - Saco

En osaklig löneskillnad förekommer delvis. Avtal har ingåtts med berörd person för att åtgärda den osakliga löneskillnaden. Den andra mannen som ligger högre i lön kommer under kommande år att gå i pension vilket möjliggör en lönejustering vid eventuell Kvinnor får i snitt 4 000 kronor mindre i pension än män. Det motsvarar 69 procent av vad männen får i pension. Skillnaden beror till stor del på att lönerna är lägre inom kvinnodominerade yrken. Men även när effekterna av yrkesval räknas bort kvarstår en osaklig löneskillnad på 4,2 procent. Ojämn ansvarsfördelning hemma Riksrevisionen har granskat hur väl lönekartläggning fungerar för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män hos enskilda arbetsgivare.Men redan i materialvalet finns ett problem: De största skillnaderna som finns i lön mellan kvinnor och män i samhället (11,2 %) finns inte hos enskilda arbetsgivare utan mellan branscher.