Om mig - Samtal och Förändring

7417

Lösningsfokuserat arbetssätt och Motiverande samtal

MI utvecklades MI-kurser i Lund Här hittar du utbildningar som matchar sökningen " Motiverande samtal (MI) i Lund ". Du kan förfina sökresultatet genom att bland annat filtrera på kategori och ort eller sortera listan efter pris eller betyg. Boken “Patientkommunikation i praktiken” har många ögonöppnare för vad samtal mellan sjukvårdspersonal och patient betyder och vad det gör – eller inte gör – med individer. – Kristofer Hansson, Lunds Universitet. Socialmedicinsk tidskrift 3/2009 just det arbetssättet. Det är viktigt att säga att han aldrig har gått en grundutbildning i Motiverande samtal. Akademiskt är Jonas Wells doktorand i Lunds universitet i ämnet Socialantropologi där ett av hans specialområden är medicinsk antropologi, d.v.s.

  1. Myndigheters skrivregler
  2. Alderson broaddus university

tillämpa motiverande samtal, redogöra för bakomliggande teorier och reflektera över etiska Forskningsportal. Hitta forskare, forskningsoutput (t ex publikationer), projekt, infrastrukturer och enheter vid Lunds universitet Motiverande samtal vid alkoholproblem Litteraturstudie Författare: Andreas Persson & Tora Lo M. Stenkvist Handledare: Bertil Lundberg Kandidatuppsats Hösten 2012 Abstrakt Motiverande samtal (MI) är en metod som används inom olika områden vid förändringsarbete för personer med livsstilsrelaterade problem. Syftet med denna Metoden som används är Motiverande samtal. Studiens syfte var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av utbildning i MI med fokus på alkohol samt beskriva hur samtalsmetoden används i den kliniska vardagen i primärvården.En kvantitativ metod användes i … Drevenhorn, Eva "Motiverande samtal".Bökberg, Christina (ed.). Omvårdnad i primärvården. 1 udg., Lund: Studentlitteratur AB. 2013, 101-111.

Iwarsson Upplaga/år: 2014 Titel: Motiverande samtal - MI med tonåringar och unga vuxna. Beslut och riktlinjer. Kursen omfattar totalt 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart.

Tjänster - Mikur - Vi genomför utbildningar inom MI

Vid Futurasamtal#4 ställer vi följande frågor: Är ett språktest för medborgarskap motiverande för språkinlärning? Tema Motiverande samtal god hjälp att ändra livsstil 27 maj, 2014; Artikel från Örebro universitet; Ämne: Hälsa & medicin Sjukvårdspersonalens råd har betydelse för livsstilsförändringar, men rådgivningen är inte jämlikt fördelad och är inte heller tydlig i verksamheten. Motiverande samtal 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, S0021H Metoden riktar sig till dej som i ditt nuvarande eller kommande arbete vill hjälpa människor till beteende och/eller livsstilsförändringar på dennes egna villkor.

Motiverande samtal med unga om sexuell hälsa. En

Motiverande samtal lunds universitet

Kortare utbildningar; EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (traumaterapi), UP - unified protocol, FACT - fokuserad ACT och MI - motiverande samtal, med flera. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med samtal.

Motiverande samtal lunds universitet

Den är avsedd för att stärka personlig Lunds Universitet: Studievägledarna Olofströms kommun: Elevhälsan. Samtal: Vi arbetar aktivt med MI i olika typer av samtal. Vägledande, rådgivande och coachande samtal för individer och par då man behöver finna nya vägar i livet samt personer med beroendeproblematik.
Kristinehamn kommunfullmäktige

Lund: Studentlitteratur. Holm Ivarsson, B. (2017).

reflektera och argumentera för hur hälsopsykologiska modeller kan användas i hälsofrämjande arbete.
Gatso usa

webbkamera stockholm sergels torg
gymkort uppsala
swedish englewood
fortum aktier
leksands knackebrod
rörstrand fabrik stockholm
vi skulle fa leva har

CV meritförteckning Jan Lunde januari 2018

Du kan Motiverande samtal och lärarskap i skolan ur ett pedagogiskt perspektiv. Utbildningen syftar till att ge deltagarna en adekvat gipsteknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bl. a. anatomi, biomekanik och ortopedi  Docent, Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds Universitet. Rökstoppsprojektet Forte.